شهید صدوقی در قامت یک پدر(1)
 
گفتگو با حجت الاسلام محمدعلی صدوقی

درآمد
 

نگاه پدرانه و دلسوزانه شهید صدوقی نسبت به همه مردم، به ویژه نسل جوان، در ذهن تمام کسانی که با ایشان آشنا می شدند، تصویری از یک پدر رئوف، حکیم، عالم و گره گشا را بر جا گذاشته و بدیهی است که این نقش در ذهن یگانه پسر ایشان بسیار پررنگ تر از دیگران است.
حجت الاسلام صدوقی در این گفتگو به شیوه پدر و با همان لحن ساده و صمیمی، از لحظات پربار در کنار پدر بودن سخن می گوید و لحن و تعابیرش، خاطره دلنشین آن شهید همام را در خاطر زنده می کند.

از دوران کودکی و از نقش پدرانه ایشان چه خاطره ای دارید؟